FOLKLÓRNA SKUPINA

LÚČAN

NAJBLIŽŠIE VYSTÚPENIA


DátumMiesto
11. 09. 2021

Celovečerné vystúpenie - Kúpele Lúčky

Nové pásmo "S rúchom"

V roku 2019 sme sa uchádzali o mimoriadnu výzvu vyhlásenú Fondom na podporu umenia s projektom „Vydáva sa diovča z mesta do dediny, pozerajte ľudia, aké má periny – folklórne pásmo S rúchom podľa rozprávania Margity Matulovej“. Tento projekt a podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.Po výskume starých fotografií a záznamov sme začali s nacvičovaním pásma a šitím  krojových súčastí potrebných na prezentovanie pásma. Situácia s pandémiou COVID-19 nám však neumožnila odprezentovať nacvičené pásmo v dohodnutom termíne. Vďaka tejto finančnej dotácii mohla folklórna skupina Lúčan kúpiť hudobný nástroj – husle, ušiť súkenáre pre chlapov či modrotlačové sukne pre dievčatá. Finančné prostriedky sme využili aj na nákup širokých trojprackových opaskov, úzkych liptovských opaskov, klobúkov, čižiem a krpcov. Veríme, že nacvičené pásmo „S rúchom“ budeme môcť odprezentovať v roku 2021 na niektorom z organizovaných folklórnych podujatí a tým priblížiť občanom našej krásnej obce Lúčky alebo kúpeľným hosťom naše nezabudnuteľné folklórne tradície. Týmto by sme sa chceli poďakovať Fondu na podporu umenia za poskytnuté finančné prostriedky. Ďakujeme.

 Fotografie nových zakupení súčastí nájdete vo fotogalérií

Všetko čo mám rád

Počas prvého letného mesiaca sa folklórna skupina Lúčan zúčastnila viacerých vystúpení. Predviedli sme sa kúpeľným hosťom, posledným vystúpením pred letnou prestávkou, v kinosále kúpeľného domu Choč. Zúčastnili sme sa 13. ročníka obecných folklórnych slávností pod Ostrým vrchom v Dlhej nad Oravou. Spolu s Tv Joj, ktorá natáčala reláciu " Všetko čo mám rád" sme otvorili letnú kúpeľnú sezónu v Lúčkach. Videozáznam z tejto akcie si budete môcť čoskoro pozrieť na obrazovkách TV JOJ. Všetkým našim priaznivcom prajeme príjemné letné prázdniny a tešíme sa na spoločné stretnutia!

Rumunsko

Folklórna skupina Lúčan počas druhého májového víkendu navštívila slovákov žijúcich v rumunskom Varzari. Pri príležitosti "Dňa Slovákov" a zároveň 10. výročia založenia miestnej skupiny Ďatelinka sme sa predstavili spevmi a tancami našim krajanom. Na záver sme im ukázali tradičnú lúčanskú svadbu. Aj touto cestou sa chceme poďakovať za ich vrúcne prijatie. 

 

Fotografie z výletu nájdete vo FOTOGALÉRIÍ

Rok 2018 v našej folklórnej skupine

Ani v tento rok sme nepoľavili v našej práci a zúčastnili sme sa viacerých vystúpení.  V pravidelných intervaloch sme sa predstavovali kúpeľným hosťom a iným návštevníkom Kúpeľov Lúčky na našom celovečernom vystúpení. Okrem toho sme našim program spríjemnili aj tradičné slovenské večery pre zahraničných návštevníkov a tiež sme v Kúpeľoch  vystúpili pri stavaní mája. V obci Lúčky sme vystupovali na Deň matiek. V júni sme boli pozvaný do Dolného Kubína, kde sme sa predstavili v rámci 11. ročníka Folklórneho dňa Kubína. Naše leto sme už tradične odštartovali na Dolnoliptovských folklórnych slávnostiach pod Chočom v obci Lúčky. V sobotu 21. 07. 2018 sme v doobedných hodinách predviedli tradičné remeslá a naši pltnici na vodopáde vozili návštevníkov na plti. Poobede sme sa predstavili s pásmom spevov a tancom a záver nášho vystúpenia sa preniesol do modernej doby, kde sme predviedli naše nacvičené tance. V nedeľnom galaprograme sme vystúpili s valašským pásmom. Prvý augustový víkend nás pozvali na dni obce do Valaskej Dubovej a na čipkársku nedeľu v múzeu liptovskej dediny v Pribyline. V septembri sme sa zúčastnili Radvanského jarmoku, kde sa spolu s nami predviedli aj iní folkloristi a spolu sme vytvorili krásny rekord- najviac ľudí v kroji. Mesiac október už patril našim starším spoluobčanom, im sme sa predviedli na Lúčkach a v Liptovskej Teplej. Naša skupina nemohla chýbať ani pri ustanovujúcom zasadnutí obce Lúčky a otvorení nového informačného centra. Rok 2018 ukončíme 30.12.2018 na jasličkovej pobožnosti v kostole Povýšenia svätého Kríža v Lúčkach. 

Aj v tomto roku sme zorganizovali pre všetkých milovníkov folklóru, folklórny ples.  V mesiaci jún sme sa všetci členovia vybrali na muzikál Kubo do Koniarne v Ružomberku. Prázdniny sme ukončili spoločným súborovým gulášom. 

V roku 2018 prišli medzi nás noví členovia, ktorým by sme chceli v prvom rade poďakovať, že sa k nám pridali a prajeme im veľa síl aby ich chuť objavovať folklórnej umenie nikdy neprešla a zažili s nami niekoľko pekný spoločných chvíľ.

Dovoľte mi, aby som v mene mojom poďakovala členom folklórnej skupiny Lúčan za ich prácu aj v tomto roku 2018. Nie je nič krajšie ako odovzdávať to, čo máme v srdci, lásku k folklóru, aj iným a tým robiť ich svet okolo seba lepším. Želám vám všetkým do ďalšieho roka hlavne pevné zdravie, veľa úspechov a síl, aby ste aj naďalej dokázali šíriť vzácne hodnoty nášho ľudového umenia.

 

Rekordný september

Dňa 8.9.2018 sme sa zúčastnili  "Dňa kroja" v Banskej Bystrici. Pripojili sme sa k zástupu ľudí z celého Slovenska, ktorí prišli odprezentovať jedinečnú krásu ľudového odevu. Dokopy sa nás zišlo 2671, čím sme vytvorili nový rekord.