O nás


Vo Folkórnej skupine Lúčan sa vystriedalo už mnoho generácií tanečníkov, spevákov či muzikantov.  Tu nájdete bližšie informácie o folklórnej skupine, o jej histórií aj súčasnosti, či najvýznamnejších osobnostiach spojených s Fsk Lúčan. 

 

FSk Lúčan

Folklórna skupina Lúčan už viac ako 40 rokov rozdáva svojím pôsobením radosť obyvateľom Lúčok a širokej verejnosti doma aj v zahraničí. Od roku 2013 je vedúcou Folklórnej skupiny Lúčan Mgr. Lucia Pechová a organizačnou vedúcou Ľubica Drusková ...

Členovia FSk Lúčan

Folklórna skupina Lúčan má v súčasnosti okolo 35 členov vo veku od 15 do 75 rokov.

História FSk Lúčan

Prvý folklórny súbor v Lúčkach niesol názov CHOČ a vznikol v roku 1940 pod vedením Dominika Ševca. Väčšina tanečníkov a spevákov bola členmi hasičského zboru. Tento súbor viedol pán Ševc do roku 1947...

Osobnosti

O vznik a fungovanie Folklórnej skupiny Lúčan sa zaslúžilo veľa ľudí, s ktorých vyberáme najvýznamnejšie z nich.

Ako sa stať členom?

Ak by si sa chcel stať súčasťou folklórnej skupiny, stačí prísť na jednu z folklórnych skúšok. Bližšie informácie mailom alebo na facebookovej stránke skupiny. 

Hľadáme členov do tanečnej, speváckej a hudobnej zložky.