Folklórna skupina Lúčan


Folklórna skupina Lúčan už takmer 50 rokov rozdáva svojím pôsobením radosť obyvateľom Lúčok a širokej verejnosti doma aj v zahraničí. Od roku 2013 je vedúcou Folklórnej skupiny Lúčan Mgr. Lucia Pechová a organizačnou vedúcou Ľubica Drusková. V súčastnosti má folklórna skupina Lúčan približne 35 členov vo veku od 15 do 85 rokov. 

Vo svojom repertoári má nacvičené pásma: Svadba, Pltnica, Priadky, Pochovávanie basy, Na lúkach a tance: A na Lúčkach, Ej, krajčíri, Majerán, Rozkazovačky, Zbojnícky, Červená ružička, Dievčenský, Išli dievky ľan trhať, Mlynársky tanec, Rozchodný a, nakoniec Palicový tanec. 

Skupina aj naďalej úzko spolupracuje s obcou a miestnymi kúpeľmi Lúčky. V spolupráci s obcou každý druhý rok pomáha pri organizovaní Dolnoliptovských folklórnych slávností pod Chočom, pravidelne sa zúčastňuje všetkých osláv v obci, napr. Deň matiek, Uctime si starobu ... V kúpeľoch Lúčky FSk Lúčan vystupuje každý mesiac v celovečernom programe pre kúpeľných hostí a na iných podujatiach, napr. Stavanie mája, Otvorenie kúpeľnej sezóny ... FSk Lúčan spolupracuje aj s Lipt. osvetovým strediskom v Liptovskom Mikuláši, zúčastňuje sa regionálnych prehliadok, festivalov (FF Východná) a iných podujatí, napr. Nedeľa vo Vlkolínci, Fašiangový sprievod mestom Ružomberok, podujatia v Múzeu slovenskej dediny v Pribyline a i. V neposlednom rade FSk Lúčan spolupracuje aj s okolitými obcami, kde sa tiež pravidelne zúčastňuje rôznych osláv (Liptovská Teplá, Liptovský Michal, Turík a iné).

V roku 2013 pri príležitosti 40. výročia jej založenia FSk Lúčan natočila videoklip pre Slovenskú televíziu do relácie "Kapura", nahrala a pokrstila svoje prvé CD pod názvom "Pod tým Veľkým Chočom". V roku 2015 sa skupina zúčastnila na prezentácii dediny Lúčky v súťaži Dedina roka 2015 a aj jej zásluhou obec Lúčky získala cenu Dedina ako klenotnica, v rámci ktorej bola ocenená „Za udržiavanie a rozvíjanie nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na autenticitu tradičnej ľudovej kultúry a odkaz budúcim generáciám“.